ઇતિહાસ

 • 2014 માં
  કિંગડાઓ Furuite ગ્રેફાઇટ કું, લિમિટેડ સ્થાપના કરી હતી.
 • 2015 માં
  કંપનીએ ઓગસ્ટ 2015 માં ISO9001-2000 ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર પાસ કર્યું.
 • 2016 માં
  ઉદ્યોગ અને વેપારના સંકલનને સાકાર કરવા માટે કંપનીએ રોકાણ વધાર્યું.
 • 2017 માં
  કંપનીની વિદેશી વેપાર નિકાસ $ 2.2 મિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી છે.
 • 2020 માં
  કંપનીએ GBT45001 સિસ્ટમ સર્ટિફિકેશન પાસ કર્યું છે.
 • 2021 માં
  અમે આગળ વધતા રહીએ છીએ.