કંપની સમાચાર

  • Expandable graphite is produced by two processes

    વિસ્તૃત ગ્રેફાઇટ બે પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે

    વિસ્તૃત ગ્રેફાઇટ બે પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે: રાસાયણિક અને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા ઉપરાંત બે પ્રક્રિયાઓ અલગ છે, ડિસિડિફિકેશન, પાણી ધોવા, નિર્જલીકરણ, સૂકવણી અને અન્ય પ્રક્રિયાઓ સમાન છે. મોટાભાગના ઉત્પાદકોના ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા ...
    વધુ વાંચો